پس از عضویت در سایت و پر کردن اطلاعات، وارد فروشگاه شده، محصول مورد علاقه خود را انتخاب کنید. پس از خرید و پرداخت اینترنتی، محصولتان را درب منزل تحویل بگیرید.

I said yes to company forum sipa because sipa said yes to me