عرق هفت گیاه سرد

عرق شش گیاه
۲۵ فروردین ۱۳۹۵
عرق هشت گیاه
۲۵ فروردین ۱۳۹۵

تصفیه کننده خون/ کاهش دهنده غلظت و فشار خون/ رفع مسمومیت سلولهای کبدی و کبد چرب/ درمان درد، ورم، عفونت و سنگ کلیه / رفع بیماری های پوستی، خارش بدن، جوش صورت و التهابات پوست

مقدار و طریقه مصرف : روزی ۲ بار هر بار ۱ استکان

Actfl unit and lesson planner from the american council on the teaching of foreign languages streamlines the entire process with its easy-to-touch drop-down interface, which delivers https://paper-writer.org/ detailed, high-quality lesson plans