عرق دو گیاه

عرق یونجه
۲۵ فروردین ۱۳۹۵
عرق سه گیاه
۲۵ فروردین ۱۳۹۵

ضد حساسیت فصلی و پوستی

مقدار و طریقه مصرف : صبح ناشتا و بعد از ظهر هر بار۲/۳ استکان